ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research -> เอกัตศึกษาทางกฏหมายเศรษฐกิจและธุรกิจมาตรการทางกฏหมายเพื่อคุ้มครองผุ้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษากรณีการดำเนินคดีแบบกลุ่มอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อนุพร อรุณรัตน์
สำนักพิมพ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Thesis & other Research
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010190
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-07-27
จำนวนหน้า 213
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27