ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> จุดเปลี่ยนธุรกิจโอกาสโตอย่างยั่งยืนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นภาพร ไชยขันแก้ว และ สุภัทธา สุขชู
สำนักพิมพ์ บุญศิริการพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010191
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-08-22
จำนวนหน้า 144
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการบริหารจัดการและการระดมทุน โดยถ่ายทอดผ่านบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทั้ง 9 บริษัท ทีี่ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจได้อย่างโดดเด่น...............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31