ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> หลักสูตรวางแผนการเงิน : ชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวมอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ฝ่ายศูนย์การเรียนรู้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010193
เลข ISBN 9786167227283
ปีที่นำเข้า 2012-11-13
จำนวนหน้า 346
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป็นหนึ่งในหนังสือที่ใช้ประกอบในหลักสูตร “นักวางแผนการเงิน” โดยเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับชุดวิชาที่ 6 “การวางแผนการเงินแบบองค์รวม” ซึ่งนำเสนอความรู้ที่เป็นองค์รวมที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องมี โดยอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการวางแผนการเงิน กระบวนการในการวางแผนการเงิน เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126