ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> การลงทุนในตราสารหนี้อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สันติ กีระนันทน์
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010194
เลข ISBN 9749309812
ปีที่นำเข้า 2012-11-13
จำนวนหน้า 203
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึงตราสารหนี้ ราคาและผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยง ตลาดตราสารหนี้ การลงทุนในตลาดแรกและตลาดรองและในภาคผนวกได้กล่าวถึงหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว การคำนวณราคาตราสารหนี้ของธปท. Repo การหามูลค่าปัจจุบัน และการหาตัววัดปริมาณความเสี่ยงด้านราคาของตราสารหนี้...............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30