ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> การวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์ (DR 2) (พิมพ์ครั้งที่ 2)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010201
เลข ISBN 97492888068
ปีที่นำเข้า 2012-11-19
จำนวนหน้า 199
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้อธิลายให้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทางการเงินที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์และนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งได้กล่าวถึงแนวคิดอาบิทราจ หรือ กฎแห่งราคาเดียว รวมถึงข้อสมมติฐานและข้อจำกัดของการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวต่อจากนั้น เนื้อหาจะครอบคลุมถึงการประเมินราคาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาฟิวเจอร์สและออปชัน โดยอธิบายถึงวิธีการประเมินราคาตราสารอนุพันธ์ประเภทต่างๆ รวมทั้งกลยุทธ์การซื้อขาย และสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง กระบวนการในการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27