ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> เงินทองต้องใส่ใจ เล่ม 1 : วางแผนการเงินส่วนบุคคล (ฉบับปรับปรุงใหม่)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010205
เลข ISBN 9789747820966
ปีที่นำเข้า 2012-11-20
จำนวนหน้า 194
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึงหลักการและแนวปฎิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.197.24