ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> EQ 2 การประเมินมูลค่าตราสารทุน Equity Valuation (พิมพ์ครั้งที่ 1)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010212
เลข ISBN 9789748280912
ปีที่นำเข้า 2012-11-27
จำนวนหน้า 212
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด วิชา EQ2 : การประเมินค่าตราสารทุน จัดอยู่ในกลุมวิชาการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน ฮธิบายถึงหลักการสำคัญในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญและวอแรนท์ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญด้วยแบบจำลองต่างๆ อาทิ แบบจำลองคิดลดเงินปันผล แบบจำลองคิดลดกระแสเงินสดอิสระ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126