ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Corporate Governance -> แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่งปร
สำนักพิมพ์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Corporate Governance
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010213
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-11-29
จำนวนหน้า 201
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126