ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Corporate Governance -> แนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักพิมพ์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Corporate Governance
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010214
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2012-11-30
จำนวนหน้า 76
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ นับเป็นปัจจัยหลักที่เกื้อหนุนให้องค์กรได้มาซึ่งความยั่งยืนจากการประกอบการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่า กิจการไม่สามารถดำรงไว้ซึ่งความยั่งยืนโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม..
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31