ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Journal and Magazine -> FRUpdate@SET Vol.6/2012อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Journal and Magazine
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010219
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-04-26
จำนวนหน้า 14
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ความสำคัญของ Internal Audit ต่อบริษัทจดทะเบียน Inside TFRS : ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่จะบังคับใช้ในปี 2556...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31