ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Journal and Magazine -> FRUpdate@SET Vol.4/2012อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Journal and Magazine
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010221
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-04-26
จำนวนหน้า 14
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด สัมภาษณ์พิเศษจากคุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ เรื่อง : หนทางสู่รายงานทางการเงินที่เป็นสากล สากล......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126