ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์ : หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ  
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010235
เลข ISBN 9786167227481
ปีที่นำเข้า 2013-08-05
จำนวนหน้า 676
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
รายละเอียด หนังสืออ่านประกอบสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์(Securities Investment Consultant) ตามโครงสร้างใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 16 ได้ปรับปรุงข้อมูลในส่วนของกองทุนรวมและหน่วยลงทุน...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.196.46.127