ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Journal and Magazine -> CSRI Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน 2556อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
สำนักพิมพ์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Journal and Magazine
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010246
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-12-17
จำนวนหน้า 8
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด CEO Forum ต่อยอดธุรกิจ mai ให้ยั่งยืนด้วย CSR......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31