ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Journal and Magazine -> CSRI Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2556อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
สำนักพิมพ์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Journal and Magazine
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010247
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-12-19
จำนวนหน้า 16
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เนื้อหาของ CSRI Newsletter ฉบับนี้จะบอกเล่าถึงที่มาของรางวัล CSR Awards และรางวัล CSRI Recognition ตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้เห็นถึงวัตุประสงค์และความตั้งใจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนไทยในด้าน CSR......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126