ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Derivatives Market -> หลักการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 2)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อาณัติ ลีมัคเดช
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Derivatives Market
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010248
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2013-12-26
จำนวนหน้า 514
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด เพื่อส่งเสริความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกแง่มุมทั้งภาคทฤษฎีและตัวอย่างการประยุกต์ใช้เชิงปฎิบัติไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ การป้องกันความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ การป้องกันค่าเงินบาท...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31