ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Economics -> Asean Readiness Indexอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อาณัติ ลีมัคเดช
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Economics
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010249
เลข ISBN 9786167227672
ปีที่นำเข้า 2014-02-12
จำนวนหน้า 296
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ “ASEAN Readiness Index” เล่มนี้ จะนำเสนอถึงเครื่องมือตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจไทย โดยใช้วัดความพร้อมขององค์กรที่จะก้าวสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้อย่างน่าสนใจ พร้อมตัวอย่างของบริษัทจดทะเบียนไทยหลายแห่ง ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจของตน ให้เป็นที่ยอมรับในสายตาของผู้ลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปก็สามารถใช้ตัวชี้วัดนี้ช่วยในการตัดสินใจลงทุนต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31