ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Business Administration -> รู้เฟื่อง...การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย (พิมพ์ครั้งที่ 3)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
สำนักพิมพ์ ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Business Administration
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010251
เลข ISBN 9786167227696
ปีที่นำเข้า 2014-05-30
จำนวนหน้า 230
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด กล่าวถึงกรณีศึกษาการควบรวมกิจการที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาพรวมการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ วิธีการและรูปแบบของการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถารณ์ของธุรกิจของตน โดยยึดหลักจริยธรรม เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ให้ได้รับการอมรับจาก......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27