ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Social Enterprise -> Sustainable development showcases : บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อนันตชัย ยูรประถม
สำนักพิมพ์ ศูนย์พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Social Enterprise
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010259
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-01-23
จำนวนหน้า 84
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด บริษัทที่ได้รับรางวัล CSR Awards และรางวัล CSR Recognition ในปีนี้นับว่าเป็น Role Model หรือแบบอย่างที่ดีของบริษัทที่สามารถบูรณาการแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของทั้ง 29 บริษัท เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สามารถใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตลอดจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทธุรกิจของตนเองต่อไป............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31