ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Social Enterprise -> CSR Best Practices แนวปฎิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรมอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อนันตชัย ยูรประถม
สำนักพิมพ์ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Social Enterprise
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010265
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-03-12
จำนวนหน้า 64
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด รวบรวมแนวคิดที่สำคัญของการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมาจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อแนะนำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใหแก่บริษัทจดทะเบียนทุกกลุ่ม อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวม 9 กลุ่มอุตสาหกรรม 26 หมวดธุรกิจ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31