ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> About the SET -> Share for All 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ About the SET
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010274
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-07-21
จำนวนหน้า 312
จำนวนหนังสือ 11 เล่ม
รายละเอียด ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่การจัดตั้ง, โครงสร้าง, กรรมการผู้จัดการ, ลำดับเหตุการณ์สำคัญในยุคต่างๆ, ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์, ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์, สถิติที่สำคัญ, บทบาทและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ต่อระบบเศรษฐกิจและบทบาทของตลาดทุนในการประสานองค์ความรู้ นอกจากนี้ยังมีวาทะของบุคคลสำคัญและรายนามคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222