ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> หนังสือชุด ครบเครื่องเรื่องลงทุน คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงินอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010278
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2015-11-04
จำนวนหน้า 132
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ “คัมภีร์วิเคราะห์งบการเงิน” เขียนโดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล เน้Œนให้Œหลักการและเทคนิคการอ่านงบการเงินอย่างงง่าย ที่ผู้อ่‹านจะสามารถคŒนหาจุดอ่‹อนจุดแข็ง จากฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท สามารถนําไปปฏิบัติและเลือกลงทุนในหุ้Œนได้Œจริง...............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

23.20.236.61