ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Corporate Governance -> ชุดรวมบทความบรรษัทภิบาล เล่ม 1 : คณะกรรมการเสาหลักบรรษัทภิบาลอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุทธ วรฉัตรธาร
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Corporate Governance
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010289
เลข ISBN 9786167227931
ปีที่นำเข้า 2016-02-09
จำนวนหน้า 184
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด บทบาทหลักของคณะกรรมการคือ การกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารทำการบริหารจัดการธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ (Compliance Role) และบริหารจัดการให้มีกำไรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Performance Role)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126