ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Corporate Governance -> ชุดรวมบทความบรรษัทภิบาล เล่ม 2 : จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล...ทำดี มีแต่ได้อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยุทธ วรฉัตรธาร
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Corporate Governance
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010290
เลข ISBN 9786167227948
ปีที่นำเข้า 2016-02-09
จำนวนหน้า 164
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด จริยธรรมไม่ใช่มีความหมายเพียง “ถูก” หรือ “ผิด” ยังมีความหมายถึง “เป็นธรรม” หรือ “ไม่เป็นธรรม” และ “เหมาะสม” หรือ “ไม่เหมาะสม” ด้วย ที่เราคุยกันทั้งหมด ผมว่าครอบคลุมความหมายดีแล้ว การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกๆ คนยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช่ไปสร้างจิตสำนึกให้เฉพาะคนที่ประพฤติตนอย่างไร้คุณธรรมเท่านั้น...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126