ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> หนังสือชุดวิเคราะห์หุ้นราย Sector - หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010291
เลข ISBN 9786167227849
ปีที่นำเข้า 2016-02-17
จำนวนหน้า 148
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นับเป็นกลุ่มที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก “ที่อยู่อาศัย” เป็น 1 ในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต ดังนั้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรทุกคนก็ยังตŒองการที่อยู‹อาศัยเสมอ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30