ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> หนังสือชุด ครบเครื่องเรื่องลงทุน เลือกหุุ้Œนคุณค่‹าด้Œวยปั˜จจัยพื้นฐาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010294
เลข ISBN 9786167227825
ปีที่นำเข้า 2016-03-15
จำนวนหน้า 148
จำนวนหนังสือ 14 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ “เลือกหุ้Œนคุณค่‹าดŒวยปั˜จจัยพื้นฐาน” เขียนโดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ซึ่งเน้Œนการให้Œแนวทางที่น่‹าสนใจในการวิเคราะห์หลักทรัพยโดยใช้Œปปัจจัยพื้นฐานอย่างเป็นขั้นเป็šนตอนเพื่อให็Œผู้Œอ่านสามารถประเมินมูลค่‹าหุ้Œนได้Œเองในเบื้องต้น......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126