ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> เกษียณสบาย สไตล์คนมีลูกอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วีระพล บดีรัฐ
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09010295
เลข ISBN 9786167227900
ปีที่นำเข้า 2016-03-15
จำนวนหน้า 160
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด ตามด้วยการเตรียมตัว...สำรวจตัวเองว่าต้องการอะไร หันมองเงินที่มีและสถานะทางการเงินในปัจจุบันว่าอยู่ในตำแหน่งไหน ไกลหรือใกล้จากเป้าหมายที่ต้องการ และคิดหาวิธีที่จะไปให้ถึง ด้วยการคิดวางแผน...ใช้จ่าย อดออม และลงทุน ด้วยทางเลือกเพื่อเป้าหมายเกษียณ ก่อนจะปิดท้ายด้วย...การคิดส่งต่อสิ่งที่มีให้คนที่รักอย่างราบรื่นเรียบร้อย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

23.20.236.61