ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Investor's Corner -> Investor's Practice Guide ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจ CORPORATE ACTIONSอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Investor's Corner
หัวเรื่อง หุ้นและการลงทุน, การลงทุน, หุ้น
รหัสหนังสือ­ 09010296
เลข ISBN 0000000000000
ปีที่นำเข้า 2016-05-19
จำนวนหน้า 80
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่ “ข้Œอมูลพื้นฐาน” ที่สำคัญที่ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น แต่กลับเป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนมือใหม่จำนวนมากยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้งตำรับตำราหรือบทความที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะก็หาอ่าน ได้ค่อนข้างยาก เรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่จะกล่าวต่อไปในคู่มือฉบับนี้ … ซึ่งก็คือ … “Corporate Actions” เรื่องนี้นี่เอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27