ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> เกษียณสุขอย่างไร แม้ไร้ทายาทอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกุล
สำนักพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง ความมั่นคงทางการเงิน, เกษียณ
รหัสหนังสือ­ 09010297
เลข ISBN 9786167227986
ปีที่นำเข้า 2016-05-19
จำนวนหน้า 129
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด บางท่านมีเงินมากมาย น่าจะมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุข บางท่านที่มีลูกหลานรายล้อมมากมาย ก็น่าจะมีความสุขกับลูกหลาน แต่พบว่าท่านไม่ได้มีความสุขเสมอไป ครอบครัวที่ไม่มีลูก ไม่มีความหวังว่า เมื่อเกษียณแล้วจะมีลูกหลานมารายล้อมหรือเลี้ยงดู ควรที่จะใส่ใจเรื่องการวางแผนเพื่อการเกษียณมากกว่าครอบครัวที่มีลูกหรือไม่? ไม่ใช่เพียงแค่การวางแผนทางการเงิน แต่หมายถึงการวางแผนทุกเรื่องราว ดังนั้น การเรียนรู้ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เรื่องการวางแผนเพื่อวัยเกษียณก็เช่นเดียวกัน ต้องรู้จักเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของผู้อื่นมาเป็นแบบอย่าง เป็นบทเรียน... ชีวิตออกแบบได้ ถ้าวางแผนไว้อย่างดี...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

23.20.236.61