ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Derivatives Market -> 10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลกอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง โชตวิชช์ สุวงศ์ และพรเพ็ญ บำรุงสิน
สำนักพิมพ์ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Derivatives Market
หัวเรื่อง ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า, ตลาดตราสารอนุพันธ์, อนุพันธ์, สินค้าโภคภัณฑ์, ข้าว, ยางพารา
รหัสหนังสือ­ 09010300
เลข ISBN 9786164131927
ปีที่นำเข้า 2016-08-22
จำนวนหน้า 196
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ “10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก” นี้ จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่ภาครัฐมีนโยบายให้มีการรวมตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เข้ากับบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เพื่อบันทึกความเป็นมา แนวความคิด เหตุผล เจตนารมณ์ในการจัดตั้ง AFET รวมถึงการส่งผ่านเจตนารมณ์ไปสู่ TFEX เพื่อสานต่อไปในอนาคต ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ เป็นแหล่งอ้างอิงองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย และจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126