ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> หนังสือชุด “วิเคราะห์หุ้นราย Sector” หุ้นกลุ่มธนาคารอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง หุ้นและการลงทุน, การลงทุน, หุ้น, หุ้นและการเล่นหุ้น, วิเคราะห์หุ้นราย Sector, หุ้นกลุ่มธนาคาร, การเล่นหุ้น
รหัสหนังสือ­ 09010301
เลข ISBN 9786164150027
ปีที่นำเข้า 2016-08-22
จำนวนหน้า 228
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือชุด “การวิเคราะห์หุ้นราย Sector: หุ้นกลุ่มธนาคาร” ได้อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคาร เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รายการที่สำคัญ เรียนรู้โครงสร้างและอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายและผู้ลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นได้ หนังสือชุดนี้จะเป็นคู่มือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารให้สอดคล้องตามเป้าหมายการลงทุนของตน และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27