ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> 9 Startups ปฏิวัติแนวคิด พลิกธุรกิจสตาร์ทอัพอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฐิติเมธ โภคชัย และณฤทธิ์ วรพงษ์ดี
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง การบริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ, สตาร์ทอัพ , Startup
รหัสหนังสือ­ 09010305
เลข ISBN 9786164150
ปีที่นำเข้า 2017-01-31
จำนวนหน้า 269
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ เป็นการถอดบทเรียนความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ จากนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จ 9 ท่าน เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นมุมมอง วิธีคิด และวิธีการทำธุรกิจ สามารถนำไปปรับใช้สำหรับการทำธุรกิจของตัวเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126