ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> The Jitta Way : วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง หุ้นและการลงทุน, หุ้นและการเล่นหุ้น, การวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค, การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
รหัสหนังสือ­ 09010310
เลข ISBN 9786164150096
ปีที่นำเข้า 2017-01-31
จำนวนหน้า 259
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ "วิถีจิตตะเพื่อการลงทุนเน้นคุณค่า : The Jitta Way" เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยเนื้อหาได้นำข้อมูลด้านปัจจัยพื้นฐานมาวิเคราะห์ อธิบายด้วยภาษาและสไตล์การเขียนที่เข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222