ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> 40+ ยังไม่สาย เกษียณสบายเป็นจริงได้
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง การเงินส่วนบุคคล, เกษียณ, วางแผนเกษียณ
รหัสหนังสือ­ 09010319
เลข ISBN 9786164150157
ปีที่นำเข้า 2017-04-19
จำนวนหน้า 180
จำนวนหนังสือ 10 เล่ม
รายละเอียด เป็นหนังสือที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนวัย 40 ปีกับการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ เนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวว่าทำไมต้องออมเงิน การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และที่สำคัญควรวางแผนการเงินอย่างไรให้มีใช้ไปตลอดวันสุดท้ายของลมหายใจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.133.222