ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> Valuation : รู้ไว้ห่างไกลดอยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง หุ้นและการเล่นหุ้น
รหัสหนังสือ­ 09010406
เลข ISBN 9786164150379
ปีที่นำเข้า 2018-04-24
จำนวนหน้า 162
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด นำเสนอเทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างง่าย ผู้อ่านสามารถนำไปทดลองใช้กับหุ้นที่ตัวเองกำลังสนใจลงทุนเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวคิดในการประเมินมูลค่ากิจการแต่ละประเภท การเลือกใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับนำมาใช้ในการคำนวณ รวมถึงข้อควรระวังของการประเมินมูลค่าในแต่ละวิธี การประเมินมูลค่าหุ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนเพราะหากนักลงทุนมีความรู้ความเข้าใขในหลักการค้นหามูลค่าของกิจการและสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยตนเองก็ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31