ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> วิเคราะห์หุ้นราย Sector หุ้นกลุ่มประกันภัย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อุษณีย์ ลิ่วรัตน์
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง หุ้นและการเล่นหุ้น
รหัสหนังสือ­ 09010407
เลข ISBN 9786164150386
ปีที่นำเข้า 2018-04-24
จำนวนหน้า 170
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน รวบรวมความรู้พื้นฐานหลักๆของกลุ่มประกันภัยที่นักลงทุนควรทราบ อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้น ใช้วิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นกลุ่มประกันภัยได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.162.15.31