ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> Thesis & other Research
รายการหนังสือ : 25 รายการ

 < 1 2
The Impact of Change in the Federal Funds Rate Target on the Stock Return in the Stock Exchange of Thailand : A firm Level Analysis
Yaowaluk Techarongrojwong Assumption University
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Thesis & other Research
จำนวนหนังสือ : 15 เล่ม
 
Long-Horizon Returns Predictability and Structural Break The Stock Exchange of Thailand
Suthawan Prukumpai School of Business, National Institute of Development Administration
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Thesis & other Research
จำนวนหนังสือ : 15 เล่ม
 
ผลกระทบของวินัยตลาดต่อการดำรงอัตราเงินกองทุนส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ไทย
สาวิณี โภคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Thesis & other Research
จำนวนหนังสือ : 15 เล่ม
 
 < 1 2
54.162.133.222