ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> mai Company Snapshot 3M/2017อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง -
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน mai ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
รหัสหนังสือ­ 09010356
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-07-21
จำนวนหน้า 260
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด Mai Company Snapshot เป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน จัดทำโดยบริษัทจดทะเบียน โดยนำข้อมูลอ้างอิงจากรายงาน 56-1 รายงานประจำปี ข่าวที่เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ลักษณะธุรกิจ พัฒนาการที่สำคัญ แผนการดำเนินธุรกิจ ประเด็นการลงทุนที่น่าสนใจ ปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน ข้อมูลสถิติ และงบการเงิน นำมาสรุปและนำเสนอในรูปแบบที่สั้น กระชับและเข้าใจง่าย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27