ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> คู่มือ LTF & RMF แฝดคู่สวย ช่วยประหยัดอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง -
สำนักพิมพ์ ฝ่ายการตลาดผู้ลงทุนสถาบัน สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง กองทุนรวม, กองทุนรวม LTF, กองทุนรวม RMF
รหัสหนังสือ­ 09010362
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-07-23
จำนวนหน้า 16
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด LTF และ RMF เป็นการลงทุนอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเน้นการลงทุนในระยะยาว มีนโยบายของการลงทุนหลักคือ การลงทุนเพื่อการเกษียณสุข เหมาะแก่ผู้ที่สนใจลงทุนเพื่อวางแผนการเกษียณในอนาคต แต่การลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการออมเงินอย่างน้อย 5 ปี ที่ผู้ลงทุนจะไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ ดังนั้นเงินที่ลงทุนในกองทุนดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเป็นเงินเย็น เงินที่ไม่รีบนำมาใช้ และนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขต่างๆ ในการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือคู่มือเล่มนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27