ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> อ่านงบการเงินอย่างไรให้ได้ประโยชน์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง -
สำนักพิมพ์ ฝ่ายสื่อความรู้และห้องสมุด สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง งบการเงิน, การวิเคราะห์งบการเงิน
รหัสหนังสือ­ 09010374
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-07-24
จำนวนหน้า 27
จำนวนหนังสือ 3 เล่ม
รายละเอียด งบการเงิน มีความสำคัญกับการลงทุนมาก เพราะงบการเงินจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมฐานะและความมั่นคงของบริษัทที่คุณจะเลือกลงทุน ดังนั้นในการลงทุน นักลงทุนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านงบการเงินเป็น อ่านแล้วเข้าใจ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยในการวางแผนการลงทุน โดยในคู่มือเล่มนี้จะอธิบายถึงการอ่านงบการเงินที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านที่ไม่มีความรู้ด้านการอ่านงบการเงิน หรือมีความรู้พื้นฐานในการอ่านงบการเงินน้อย โดยจะบอกประโยชน์จากการอ่านงบการเงิน คำศัพท์ทางงบการเงิน เป็นต้น เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาการอ่านงบการเงิน นักลงทุนทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27