ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> Investor’s Practice Guide คู่มือผู้ลงทุน ฉบับลงทุนในหุ้นอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อลิศรา ฮัววานิช และกฤติยา สุทธิชื่น
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง หุ้น, ตลาดตราสารทุน
รหัสหนังสือ­ 09010378
เลข ISBN -
ปีที่นำเข้า 2017-09-18
จำนวนหน้า 76
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด แนวทางการเรียนรู้เบื้องต้นของผู้ที่มีความสนใจในการลงทุนในหุ้น จะทำให้ผู้ที่สนใจรู้จักขั้นตอนและกระบวนการในการเริ่มต้นลงทุนในหุ้น การเตรียมความพร้อมในการลงทุน และก่อนจะเริ่มลงทุนผู้ลงทุนจะต้องผ่านการประเมินตัวเองว่าผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับไหน รวมถึงแนวทางเบื้องต้อนในการการรู้จักจังหวะในการลงทุน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน เมื่อตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนควรมีความรู้เรื่องภาษีและการใช้สิทธิ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนมากที่สุด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.81.150.27