ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> SET Book -> วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุนอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดร.สันติ กีระนันทน์
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ SET Book
หัวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
รหัสหนังสือ­ 09010384
เลข ISBN 9786164150263
ปีที่นำเข้า 2017-11-22
จำนวนหน้า 96
จำนวนหนังสือ 5 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และการวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126