ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การลงทุน, การลงทุน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
รหัสหนังสือ­ 09010385
เลข ISBN 9786164150317
ปีที่นำเข้า 2017-11-22
จำนวนหน้า 148
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป็นหนังสือที่ใช้ ประกอบการทดสอบความรู้ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน และเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ โดยผู้ที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนได้ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบในองค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน และความรู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126