ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 4.33


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การเงิน, การลงทุน
รหัสหนังสือ­ 09010387
เลข ISBN 9786164150294
ปีที่นำเข้า 2017-11-22
จำนวนหน้า 332
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการทดสอบความรู้ พื้นฐานด้านการเงินและการลงทุนของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุน และเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ โดยผู้ที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนได้ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบในองค์ความรู้ดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงินเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.161.77.30