ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การลงทุน, ตราสารอนุพันธ์
รหัสหนังสือ­ 09010388
เลข ISBN 9786164150355
ปีที่นำเข้า 2018-01-17
จำนวนหน้า 344
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ “ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน: ตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า)” ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ที่สนใจ และเพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการทดสอบหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126