ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> Financial Professional Licensing -> ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน : ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน
สำนักพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชนิดหนังสือ­ หนังสือ ห้องสมุดมารวย
หมวดหนังสือ­ Financial Professional Licensing
หัวเรื่อง การลงทุน, ตราสารหนี้, กองทุนรวม
รหัสหนังสือ­ 09010389
เลข ISBN 9786164150348
ปีที่นำเข้า 2018-01-18
จำนวนหน้า 164
จำนวนหนังสือ 15 เล่ม
รายละเอียด หนังสือ “ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน: ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุนรวม)” เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการทดสอบความรู้ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ความรู้สำคัญ ทั้งในเรื่องของลักษณะ ประเภทของตราสาร ผลตอบแทน และความเสี่ยง ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพผู้แนะนำการลงทุนในตราสารดังกล่าวให้กับผู้ลงทุน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน

54.224.56.126